Vinçlerin Onarımında Şalter Pozisyonu Çift Vinç Arasında Takoz

Raylı vinçler üzerinde herhangi bir onarıma başlamadan önce, bütün kumanda tertibatı, stop durumuna getirilecek, iki ana şalter açılacak ve bunlardan biri, sıkıca bağlanacaktır.

 Vinç üzerine ve uygun yerlere, onarım yapıldığına dair uyarma levhaları konulacaktır.

 Aynı ray şebekesi üzerinde başka vinçler çalıştığında, bunları uygun uzaklıkta durduracak takozlar konulacak veya aynı işi görecek başka tedbirler alınacaktır.

 (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:411)

 ONARIMDA TAMBUR HALATI

 Halat tamburlarının ve millerinin veya motor bobinlerinin sökülmesinden evvel kaldırma halatları, tamburlar üzerinden çıkarılacaktır. Ancak, bunun sağlanamadığı hallerde, tamburun ani olarak dönmesi önlenecektir.

 (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:412)

 VİNCİN ONARIMI SONRASI GÜVENLİK

 Raylı vinçlerde yapılan onarımın bitiminde, bütün koruyucuları yerlerine takılacak ve vinç harekete geçirilmeden önce, onarımda kullanılan bütün araç, gereç ve malzeme kaldırılmış olacaktır.

 (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:413)

 MOTORLU VİNÇTE MAKSİMUM YÜK

 Motorlu seyyar vinçlerin kaldıracakları en ağır yükler, kabinlerin içinde veya dışında yazılı olarak belirtilecek ve kollu vinçlerde ayrıca yatıklık ve ok mesafelerine göre kaldırılmasına izin verilen en ağır yükler, aynı şekilde gösterilecek ve bunlardan en ağır yükten fazlası kaldırıldığında, durumu bildiren sesli ve ışıklı otomatik bir uyarma tertibatı bulundurulacaktır.

 (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:414)

 MOTORLU VİNÇ KABİNLERİNİN PLATFORMU

 Vinç operatörlerinin kaymasını önlemek için, motorlu seyyar vinçlerin platformları, tahtadan veya damarlı metal plakadan yapılmış olacak ve buharla çalışan motorlu seyyar vinç kabinlerinin içinde, bir yandan diğerine rahatça gitmeyi sağlayacak bir geçit bulunacaktır.

 (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:415)

 MOTORLU VİNÇLERDE UYARMA ZİLİ

 Motorlu vinçlerle yük kaldırılırken veya vinç yer değiştirirken sesli ve ışıklı uyarma yapılacak ve bunların gece çalışmalarında farları ve arkalarında stop lambaları yakılacak ve kabinler uygun şekilde aydınlatılacaktır.

 (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:416)

 RAY ÜZERİNDEKİ MOTORLU VİNÇ

 Motorlu vinçler ray üzerinde hareket ettiklerinde, makaslar görevliler tarafından idare edilecek, ve operatörler, vinç şasesini veya vinç okunu herhangi bir yere değmeyecek şekilde ayarlayacak, çalışmaların bitiminde veya geçici duraklamalarda vinci frenleyecek, okları uygun mesnetler üzerine yatıracak ve makinaları durduracaklardır.

 (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:417)

 OKLU VİNÇTE UYARMA ZİLİ

 Oklu vinçlerde okların yatıklıklarına ve vinç arabasının durumuna göre, taşınabilecek en ağır yükler, vinç arabasının veya okun uygun bir yerinde gösterilecek ve bunlarda en ağır yükten fazlası kaldırıldığında, durumu bildiren sesli ve otomatik bir uyarma tertibatı bulundurulacaktır.

 (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:418)

 SEYYAR VİNÇLERDE GÜVENLİK

 Seyyar vinçlerin, platformlu kaldırıcı arabaların ve benzerlerinin tekerlekleri korunacak, bunlarda el ile çalışan sesli uyarma tertibatı bulunacak ve bunların elektrikle çalışanları,uygun ve yeterli şekilde topraklanacaktır.

 (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:419)

 TELESKOPİK KALDIRICILARDA GÜVENLİK

 Geçme (teleskopik) platform tipli kaldırıcı arabalarda, yükselen üst kısmın birdenbire inmesini engelleyecek otomatik sürgülü veya benzeri uygun tertibat bulunacak ve bunlar elektrikle çalıştıklarında, platformun yükselmesini ve inmesini sınırlayacak bir tertibat yüklerin indirilmesini ayarlayan elektrikli veya mekanik bir fren bulunacaktır.

 Bunlar yüklü olarak yer değiştirdiklerinde, devrilmelerini önlemek için, platformlar yere yakın tutulacaktır.

 (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:420)

 KALDIRMA ARAÇLARINDA FREN

 Kaldırma araç ve makinalarında meydana gelen herhangi bir aksaklık halinde, yükleri bulundukları durumda tutabilecek güçte frenler bulunacaktır.

 (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:421)

 MAÇUNA TAMBURLARI

 Maçuna tamburlarının boy ve çapları, yük halatını tek kat halinde sarabilecek durumda olacak ve maçunaların kumanda kolları, uygun kavrama tertibatlı bulunacaktır.

 (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:422)

 BUHARLI MAÇUNALARDA GÜVENLİK

 Buharla çalışan maçunalarda, işçiler sıcak su veya buharla yanmaya karşı korunacak ve egzoz borularından çıkan buharlar, operatörlerin görüşünü azaltmayacaktır.

 (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:423)

 ELEKTRİKLİ MAÇUNALARDA GÜVENLİK

 Elektrikli maçunaların durması halinde, yükü askıda tutabilecek frenleri olacak ve bunların kumanda kol başlıkları, elektrik akımı geçirmeyen maddelerden yapılmış bulunacaktır.

 (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:424)

 PNÖMATİK MAÇUNALARDA GÜVENLİK

 (Pnömatik) basınçlı hava ile çalışan maçunaların kumanda kutusu kolları, bırakıldığında otomatik olarak kendiliğinden ölü noktaya gelecek tertibatlı olacaktır.

 (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:425)

 EL MAÇUNALARINDA GÜVENLİK

 El maçunaları, kaldırılacak en ağır yüke göre, kaldıraç kolu veya kolları üzerinde yapılacak baskı, adam başına 10 kilogramı geçmeyecek şekilde yapılmış olacak, bunlarda kaldıraç kolu bırakıldığında, yükü askıda tutabilmek için, tambur mili üzerine güvenlik mandalının oturacağı dişli bir kasnak veya aynı işi görebilecek otomatik sonsuz bir vida konulacak ve yüklerinin indirilmesini ayar ve kontrol etmek için, bir fren tertibatı bulundurulacaktır.

 (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:426)

 ZİNCİRLERDE AŞINMA

 En ağır yük için, kaldırma ve bağlama (sapan) zincirlerinin ve kancalarının güvenlik kat sayısı en az 5 olacaktır.

 Zincirler bu özelliklerini yitirdiklerinde ve boyları % 5 den fazla uzadıklarında ve bakla veya halka kalınlıklarının dörtte birini geçen bir aşınma meydana geldiğinde, bunlar kullanılmayacaklardır.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:427)

 ZİNCİRLERİN YAĞLANMASI

 Tamburlara sarılan veya kasnaklar üzerinden geçen zincirler, belirli devrelerde yağlanacaktır. Ancak, dökümhanelerde veya yağ ve greslerin kuru veya benzeri maddeleri zincirler üzerinde toplanabileceği yerlerde, kullanılan zincirler ve sapan zincirleri yağlanmayacaktır.

 (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:428)

 ZİNCİRLERDE GÜVENLİK

 Yüklerin kaldırılmasında kullanılan zincirlerde, düğüm ve büküm olmayacak, sert ve kesici köşeli yükler kaldırılırken, köşelerle zincirler arası, uygun yastıklarla beslenecek ve kırılan bir kaldırma veya bağlama zinciri, telle bağlanmayacak veya cıvatalarla tutturulmayacaktır.

 (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:429)

 ZİNCİRLERİN KORUNMASI

 Kaldırma ve bağlama zincirleri, kullanılmadıkları zaman, uygun kancalara asılacak ve bunların paslanması önlenecek, ezilmelere ve korozif maddelerin etkilerine karşı korunacaktır.

 (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:430)

 ÇELİK HALATLAR

 Çelik halatların güvenlik kat sayısı 6’dan aşağı olmayacak ve halatların ek yerleri, halkaları, başlık ve bağlantıları halatların kaldıracağı en ağır yüke dayanıklı olacaktır.

 (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:431)

 HALAT DAYANIM MİKTARI

 6 bükümlü çelik halatların 50 santimetre veya özel çelik halatların 1 metre boyunca dayanımlarını, aşağıda gösterilen miktarlarda kaybetmiş olanları kullanılmayacaktır.

 7 telli çelik halatlarda % 12,

 19 telli çelik halatlarda % 20,

 37 telli çelik halatlarda % 25,

 61 telli çelik halatlarda % 25,

 Seal özel çelik halatlarda % 12,

 Üçgen bükümlü özel çelik halatlarda % 15,

 Nuflese özel çelik halatlarda % 20.

 (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:432)

 HALAT BAŞI

 Çelik halatların bağlantı kısımlarında tellerin aşınması, kopması ve bağlantının gevşemesi gibi hallerde, halatın 1-3 metresi, uygun şekilde kesilecek ve halatın başları, yeniden uygun şekilde bağlanacaktır.

 (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:433)

 İP HALATLAR

 Kaldırma veya çekme işlerinde kullanılan ip halatlar,iyi cins kenevirden veya benzeri elyaftan yapılacak ve bunların kopmaya karşı, güvenlik kat sayıları en az 3 olacaktır.

 İp halatlar, asitlerin veya bunların buharlarının yahut yıpratıcı diğer kimyasal maddelerin bulunduğu yerlerde kullanılmayacak ve saklanmayacaktır.

 İp halatlar, ıslak olduklarında kurutulacak, kirli olduklarında yıkanacak ve kuru olarak saklanacaktır.

 (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:434)

 MAKARAYA KORUYUCU

 Kaldırma araç ve makinalarının alt kısmında bulunan makaraların uygun koruyucuları olacak ve bu makaraların kaymaları önlenecektir.

 (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:435)

 KANCAYA EMNİYET MANDALI

 Kaldırma araç ve makinalarının yük kancaları; demir, dövme, çelik veya benzeri uygun malzemeden yapılmış olacak, yüklerin kurtulup düşmelerini önlemek için, bunlardan güvenlik mandalı veya uygun güvenlik tertibatı bulunacaktır.

 (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:436)

 KOLLU SAPANLAR

 Eşit kollu sapanlarla uygun şekilde taşınamayacak yükler için, kolları eşit boyda olmayan sapanlar kullanılacaktır.

 Birden fazla kollu sapanlar kullanıldığında, sapan kollarının başları,aynı halkaya bağlanacak ve sapan kolları uygun açıklıkta olacaktır.

 (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:437)