Tübitak 1507 Kobi Ar-Ge Projesi

TÜBİTAK’IN 1507 - KOBİ Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

 

Programın Amacı: TÜBİTAK, küçük ve orta boy işletmelerin yani KOBİ’lerin ARGE(araştırma ve geliştirme) proje çalışmalarını hibe yoluyla teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
Destekleme Oranı: % 75
Proje Destek Bütçesi: 500.000 TL.
Alınabilecek Azami Hibe Miktarı:  500.000 TL’nin %75’i yani 375.000 TL’sini hibe olarak: verilmektedir.
Kimler Başvurabilir: KOBİ Ölçeğindeki Limited ve Anonim Şirketler 
Proje Başvuru Hakkı Sayısı: 5 ( Her bir şirket için )

      

 Bir sene içerisinde TÜBİTAK tarafından şirketlere verilen toplam AR-GE Proje desteğinin miktarı Türkiye genelinde ortalama 350 Milyon TL’dir.    

Şirketiniz için daha fazla gelir ve kar elde etmenin yolu daha nitelikli ve kaliteli ürün ve süreç geliştirmektir. Bu faaliyetler için gerekli finansmanı bu destek programıyla sağlanmaktadır. 

 
Desteklenen AR-GE Proje Harcamaları: 
- Personel giderleri (Hâlihazırda çalışan ve/veya yeni alınacak personel ve firma ortakları)
- Laboratuvar ve kalite kontrol için test aleti, teçhizat ve ölçüm cihazı alım giderleri 
- Malzeme giderleri; Geliştirilecek ürünün hammadde ve bileşen giderleri
- Ürün denemesi için kullanılacak sarf malzemesi giderleri
- Bilgisayar ve Workstation giderleri
- Teknik Yazılım alımları ( Çizim, CAD,  modelleme, tasarım, simülasyon ve analiz yazılımları )
- Seyahat giderleri
- Teknik Danışmanlık hizmeti giderleri
- Prototip imalatı için firma dışından yapılan diğer hizmet ve işçilik alım giderleri 
- Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı AR-GE birimleri, özel sektör AR-GE kuruluşlarına yaptırılan ürün analizi ve laboratuvar giderleri
- Yeminli Mali Müşavirlik ( YMM ) Alım Giderleri ve Proje Danışmanlık Giderleri

  

Desteklenen Ar-Ge Aşamaları
- Kavram Geliştirme (Araştırma) 
- Fizibilite Çalışmaları 
- Laboratuvar Çalışmaları 
- Tasarım Çalışmaları 
- Prototip üretimi/ Geliştirme Çalışmaları 
- Pilot tesisin kurulması 
- Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması 
- Ayrıca vergi konusunda da çok ciddi avantajlar elde edilmektedir: 5746 sayılı, Ar-Ge kanunu ile TÜBİTAK tarafından onaylanan projelerin toplam bedeli kurumlar vergisi matrahından düşülebilmektedir.   

 

Örnek Projeleri 
Aşağıda ki faaliyetlerden herhangi birini yapıyorsanız veya yapmayı planlıyorsanız bu destekten faydalana bilirsiniz demektir. 
- Dünyada var olan, Türkiye’ye ithal edilen ve Türkiye’de üretilmeyen bir ürünü, kendi kaynaklarınızla geliştirerek prototip olarak üretmek 
- Mevcut ürününüzün kalitesini arttırmak,
- Yeni ürün geliştirmek,
- Mevcut üretiminizde ve ürününüzün üretim maliyetini düşürme çalışmaları yapmak,
- Üretim süreçlerinizde geliştirme yapmak (otomasyon projeleri gibi),
- Türkiye’de yerli olarak bulunmayan yazılım geliştirmek faaliyetlerinden herhangi birini yapıyorsanız veya yapacaksanız destek alabilirsiniz demektir.


3 ADIMDA NASIL YARARLANILIR?

1.Adım - Proje Oluşturma: TÜBİTAK hibe desteklerinden yararlanmak için sadece teknik anlamda yenilik yapma düşüncenizin olması yeterlidir. Yeni süreç ve süreç iyileştirme çalışmaları da Ar-Ge kapsamına girmektedir. Burada yeni bir icat ve buluş söz konusu değildir. Bu aşamalarda proje geliştirme, proje fikrini TÜBİTAK’ın kabul edebileceği çerçeveye olgunlaştırma ve Ar-Ge Sistematiği kurgulama çalışmaları yaparız .Bu süreçleri TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi TSE – HYB standartlarında bir bütün olarak yönetmekte ve uluslararası standartlarda projeler üretmekteyiz.

   

2.Adım - Proje Yazımı: Proje kurgusu ve Ar-Ge sistematiği uzman proje koordinatörlerimizce oluşturulur. Proje, uzman mühendislerimizce TÜBİTAK normlarına ve uluslararası OSLO ve FRASCATI kılavuzları standartlarına uygun bir rapor haline getirilir. 
 

3.Adım - TÜBİTAK Proje Başvurusu: Online sisteme girilen proje, internet üzerinden TÜBİTAK’a gönderilir. Bu sayede, TÜBİTAK mevzuatına uygun projenin başvurusu yapılmış olur. Devlet kurumlarıyla kurulacak organizasyona ve süreçlere liderlik edilir. Hakem ziyaretlerinde ve hakem sunumlarında firmayla birlikte hareket edilir.

- Ar-Ge projenizi teknik mühendis kadromuzla olgunlaştırırız.
- Makale, patent, yayın gibi literatür araştırması yaparak projenizin Ar-Ge Sistematiğini kurgularız.
- İlgili kurumun kabul edebileceği mevzuat çerçevesinde projenizi hazırlarız.
- Projenizin yazımını ve varsa ilgili online sisteme aktarımını gerçekleştiririz.
- Projenizin ilgili kuruma sunulduktan sonra istenebilecek revizeleri yaparız.
- Hakem ziyareti ve denetleme kurulu öncesi proje sunumu ön hazırlık provasını yaparız.
- Proje, kabulünden sonra gerekli ara dönem raporlarını hazırlarız.
- Projenin sağlıklı yürütülebilmesi için, iş adımları, çıktılar, faturalar, ödemeler vb. konularda proaktif olarak müşterimizi yönlendir, TÜBİTAK danışmanlığı veririz.
- Proje başarıyla kapanana kadar danışmanlık hizmetimizi sürdürür; müşterimizin yanında oluruz.

- Projenizi olgunlaştırır, proje yazımını gerçekleştirir ve ilgili kuruma sunarız.
- Projenin onay sürecinde , kurul ve hakem ziyaretlerinde yol gösterir ve kabul olasılığını artırırız.
- Kabülden sonra, proje bitene kadar bütün ara raporları, şartname vb. raporlamaları hazırlarız.
- Yeni proje fırsatları çıkar çıkmaz sizi bilgilendirir ve projelerinizi beraber kurgularız.