İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

Madde 223 : Basınçlı kaplar

Madde 224 : Kompresörler

Madde 207 : Kazanlar

yılda bir kez,

 Madde 378: Kaldırma makinaları ve araçları (vinç, caraskal, asansör, forklift vb)

 üç ayda bir kez periyodik olarak test ve kontrollerden geçirilmelidir.